nl::Weave::Profiller:DataManagement_Current::IWeavePublisherLock

Bu, soyut bir sınıftır.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionEngine.h>

Önemli WDM veri yapılarına erişimi serileştirmek için uygulama tarafından uygulanacak arayüz.

Özet

Bu, yinelenen bir kilit uygulama ile desteklenmelidir.

Herkese açık işlevler

Lock(void)=0
virtual WEAVE_ERROR
Unlock(void)=0
virtual WEAVE_ERROR

Herkese açık işlevler

Kilitle

virtual WEAVE_ERROR Lock(
  void
)=0

Kilidi aç

virtual WEAVE_ERROR Unlock(
  void
)=0