nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IWeavePublisherLock

Bu soyut bir sınıftır.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionEngine.h>

Önemli WDM veri yapılarına erişimi serileştirmek için uygulama tarafından uygulanacak arayüz.

Özet

Bu, bir yinelemeli kilit uygulamasıyla desteklenmelidir.

Kamu işlevleri

Lock(void)=0
virtual WEAVE_ERROR
Unlock(void)=0
virtual WEAVE_ERROR

Kamu işlevleri

Kilitle

virtual WEAVE_ERROR Lock(
  void
)=0

Kilidini aç

virtual WEAVE_ERROR Unlock(
  void
)=0