nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IWeaveWDMMutex

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionClient.h>

Interfejs obiektu muteksu.

Podsumowanie

Mechanizmy ignorowania tego typu są wdrażane przez aplikację i używane w WDM do ochrony struktur danych, do których można uzyskać dostęp w wielu wątkach. Implementacje tego interfejsu muszą działać jak blokada rekurencyjna.

Funkcje publiczne

Lock(void)=0
virtual void
Unlock(void)=0
virtual void

Funkcje publiczne

Zamek

virtual void Lock(
  void
)=0

Odblokuj

virtual void Unlock(
  void
)=0