nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IWeaveWDMMutex

Bu soyut bir sınıftır.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionClient.h>

karşılıklı dışlama nesnesi arayüzü.

Özet

Bu tür zaman dilimleri uygulama tarafından uygulanır ve birden çok iş parçacığından erişilebilen veri yapılarını korumak için WDM'de kullanılır. Bu arayüzün uygulamaları, yinelemeli bir kilit gibi çalışmalıdır.

Kamu işlevleri

Lock(void)=0
virtual void
Unlock(void)=0
virtual void

Kamu işlevleri

Kilitle

virtual void Lock(
  void
)=0

Kilidini aç

virtual void Unlock(
  void
)=0