nl:: örgü:: Profiller:: DataManagement_Current:: IWeaveWDMMutex

Bu soyut bir sınıftır.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionClient.h>

Bir muteks nesnesinin arayüzü.

özet

Bu tür muteksler uygulama tarafından uygulanır ve birden çok iş parçacığından erişilebilen veri yapılarını korumak için WDM'de kullanılır. Bu arabirimin uygulamaları özyinelemeli bir kilit gibi davranmalıdır.

Kamu işlevleri

Lock (void)=0
virtual void
Unlock (void)=0
virtual void

Kamu işlevleri

Kilit

virtual void Lock(
  void
)=0

Kilidini aç

virtual void Unlock(
  void
)=0