nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::StatusList::Parser

Podsumowanie

Dziedziczenie

Dziedziczy z: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListParserBase

Funkcje publiczne

CheckSchemaValidity(void) const
GetProfileIDAndStatusCode(uint32_t *const apProfileID, uint16_t *const apStatusCode)
Odczytuj wartości ProfileID i StatusCode z bieżącego elementu StatusElement.

Funkcje publiczne

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetProfileIDAndStatusCode

WEAVE_ERROR GetProfileIDAndStatusCode(
  uint32_t *const apProfileID,
  uint16_t *const apStatusCode
)

Odczytuj wartości ProfileID i StatusCode z bieżącego elementu StatusElement.

Szczegóły
Parametry
[out] apProfileID
Wskaźnik do pamięci dla identyfikatora ProfileID
[out] apStatusCode
Wskaźnik do pamięci dla kodu StatusCode
Zwroty
Kody WEAVE_ERROR zwrócone przez obiekty Weave::TLV. WEAVE_END_OF_TLV, jeśli brakuje któregokolwiek z tych elementów. Jeśli typ elementów jest nieprawidłowy, to WEAVE_ERROR_WRONG_TLV_TYPE.