nl::Weave::Profiller:DeviceDescription::TextDescriptorReader

Özet

İnşaat Ustaları ve Yıkıcılar

TextDescriptorReader(const char *val, uint32_t valLen)

Herkese açık özellikler

Key
char
Version
char

Herkese açık işlevler

Next()
ReadDate(uint16_t & year, uint8_t & month, uint8_t & day)
ReadHex(uint16_t & val)
ReadHex(uint8_t *buf, uint32_t bufLen)
ReadString(char *buf, uint32_t bufSize)

Herkese açık özellikler

Anahtar

char Key

Sürüm

char Version

Herkese açık işlevler

İleri

WEAVE_ERROR Next()

Okuma Tarihi

WEAVE_ERROR ReadDate(
  uint16_t & year,
  uint8_t & month,
  uint8_t & day
)

Okuma Merkezi

WEAVE_ERROR ReadHex(
  uint16_t & val
)

Okuma Merkezi

WEAVE_ERROR ReadHex(
  uint8_t *buf,
  uint32_t bufLen
)

ReadString

WEAVE_ERROR ReadString(
  char *buf,
  uint32_t bufSize
)

Metin Tanımlayıcısı Okuyucu

 TextDescriptorReader(
  const char *val,
  uint32_t valLen
)