nl::Weave::Profiles::Security::AppKeys::WeaveGroupKey

#include <src/lib/profiles/security/WeaveApplicationKeys.h>

Weave uygulama grubu anahtarları hakkında bilgi içerir.

Özet

Bu sınıf tarafından açıklanabilen anahtar örnekleri şunlardır: kök anahtar, sıfır zaman anahtarı, grup ana anahtarı, ara anahtar ve yapı gizli anahtarı.

Herkese açık türler

@221 enum

Herkese açık özellikler

@223
union nl::Weave::Profiles::Security::AppKeys::WeaveGroupKey::@222
GlobalId
uint32_t
Uygulama grubu anahtarı genel kimliği.
Key[MaxKeySize]
uint8_t
Gizli anahtar materyali.
KeyId
uint32_t
Anahtar kimliği.
KeyLen
uint8_t
Anahtar uzunluğu.
StartTime
uint32_t
Dönem anahtarı başlangıç zamanı.

Herkese açık türler

@221

 @221

Herkese açık özellikler

@223

union nl::Weave::Profiles::Security::AppKeys::WeaveGroupKey::@222 @223

GlobalId

uint32_t GlobalId

Uygulama grubu anahtarı genel kimliği.

Anahtar

uint8_t Key[MaxKeySize]

Gizli anahtar materyali.

KeyId

uint32_t KeyId

Anahtar kimliği.

KeyLen

uint8_t KeyLen

Anahtar uzunluğu.

StartTime

uint32_t StartTime

Dönem anahtarı başlangıç zamanı.