nl::Weave::Profiller:Güvenlik:CASE::StartSessionRequestContext

#include <src/lib/profiles/security/WeaveCASE.h>

Bir CASE InitialSessionRequest mesajının oluşturulması veya işlenmesiyle ilgili bağlam bilgilerini içerir.

Özet

Devralma

Şu kaynaktan devralınır: nl::Weave::Profiles::Security::CASE::BeginSessionContext

Herkese açık türler

@229 enum

Herkese açık özellikler

AlternateConfigCount
uint8_t
AlternateConfigs[kMaxAlternateProtocolConfigs]
uint32_t
AlternateCurveCount
uint8_t
AlternateCurveIds[kMaxAlternateCurveIds]
uint32_t
EncryptionType
uint8_t
SessionKeyId
uint16_t

Herkese açık işlevler

DecodeHead(PacketBuffer *msgBuf)
EncodeHead(PacketBuffer *msgBuf)
HeadLength(void)
uint16_t
IsAltConfig(uint32_t config) const
bool
Reset(void)
void

Herkese açık türler

@229

 @229

Herkese açık özellikler

AlternatifYapılandırma Sayısı

uint8_t AlternateConfigCount

Alternatif Yapılandırmalar

uint32_t AlternateConfigs[kMaxAlternateProtocolConfigs]

AlternatifCurveCount

uint8_t AlternateCurveCount

AlternatifCurveIds

uint32_t AlternateCurveIds[kMaxAlternateCurveIds]

Şifreleme Türü

uint8_t EncryptionType

Oturum Anahtar Kimliği

uint16_t SessionKeyId

Herkese açık işlevler

Kod Çözücü

WEAVE_ERROR DecodeHead(
  PacketBuffer *msgBuf
)

Kodlayıcı Başlığı

WEAVE_ERROR EncodeHead(
  PacketBuffer *msgBuf
)

Başlık Uzunluğu

uint16_t HeadLength(
  void
)

IsAltConfig

bool IsAltConfig(
  uint32_t config
) const 

Sıfırla

void Reset(
  void
)