nl::Weave::Profiller:Güvenlik:CASE::StartSessionResponseContext

#include <src/lib/profiles/security/WeaveCASE.h>

Bir CASE InitialSessionRequest mesajının oluşturulması veya işlenmesiyle ilgili bağlam bilgilerini içerir.

Özet

Devralma

Şu kaynaktan devralınır: nl::Weave::Profiles::Security::CASE::BeginSessionContext

Herkese açık özellikler

KeyConfirmHash
const uint8_t *
KeyConfirmHashLength
uint8_t

Herkese açık işlevler

DecodeHead(PacketBuffer *msgBuf)
EncodeHead(PacketBuffer *msgBuf)
HeadLength(void)
uint16_t
Reset(void)
void

Herkese açık özellikler

Anahtar Onaylama

const uint8_t * KeyConfirmHash

Anahtar OnayHashLength

uint8_t KeyConfirmHashLength

Herkese açık işlevler

Kod Çözücü

WEAVE_ERROR DecodeHead(
  PacketBuffer *msgBuf
)

Kodlayıcı Başlığı

WEAVE_ERROR EncodeHead(
  PacketBuffer *msgBuf
)

Başlık Uzunluğu

uint16_t HeadLength(
  void
)

Sıfırla

void Reset(
  void
)