nl::Weave::Profiles::Security::CASE::BeginSessionResponseContext

#include <src/lib/profiles/security/WeaveCASE.h>

Bir CASE BeginSessionRequest mesajının oluşturulması veya işlenmesiyle ilgili bağlam bilgilerini muhafazaya alır.

Özet

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::Weave::Profiles::Security::CASE::BeginSessionContext

Herkese açık özellikler

KeyConfirmHash
const uint8_t *
KeyConfirmHashLength
uint8_t

Kamu işlevleri

DecodeHead(PacketBuffer *msgBuf)
EncodeHead(PacketBuffer *msgBuf)
HeadLength(void)
uint16_t
Reset(void)
void

Herkese açık özellikler

KeyConfirmHash

const uint8_t * KeyConfirmHash

KeyConfirmHashLength

uint8_t KeyConfirmHashLength

Kamu işlevleri

DecodeHead

WEAVE_ERROR DecodeHead(
  PacketBuffer *msgBuf
)

EncodeHead

WEAVE_ERROR EncodeHead(
  PacketBuffer *msgBuf
)

HeadLength

uint16_t HeadLength(
  void
)

Sıfırla

void Reset(
  void
)