nl::Weave::Profiles::Security::KeyExport::WeaveStandAloneKeyExportClient

#include <src/lib/profiles/security/WeaveKeyExportClient.h>

Bağımsız (Weave olmayan mesajlaşma) bağlamlarda kullanım için Weave anahtar dışa aktarma protokolünün istemci tarafını uygular.

Özet

Devralma

Devralır: nl::Weave::Profiles::Security::KeyExport::WeaveKeyExportDelegate

Kamu işlevleri

AllowNestDevelopmentDevices() const
bool
AllowNestDevelopmentDevices(bool val)
void
AllowSHA1DeviceCerts() const
bool
AllowSHA1DeviceCerts(bool val)
void
GenerateKeyExportRequest(uint32_t keyId, uint64_t responderNodeId, const uint8_t *clientCert, uint16_t clientCertLen, const uint8_t *clientKey, uint16_t clientKeyLen, uint8_t *reqBuf, uint16_t reqBufSize, uint16_t & reqLen)
GenerateKeyExportRequest(uint32_t keyId, uint64_t responderNodeId, const uint8_t *accessToken, uint16_t accessTokenLen, uint8_t *reqBuf, uint16_t reqBufSize, uint16_t & reqLen)
Init(void)
void
ProcessKeyExportReconfigure(const uint8_t *reconfBuf, uint16_t reconfLen)
ProcessKeyExportResponse(const uint8_t *respBuf, uint16_t respLen, uint64_t responderNodeId, uint8_t *exportedKeyBuf, uint16_t exportedKeyBufSize, uint16_t & exportedKeyLen, uint32_t & exportedKeyId)
ProposedConfig() const
uint8_t
ProposedConfig(uint8_t val)
void
Reset(void)
void

Kamu işlevleri

AllowNestDevelopmentDevices

bool AllowNestDevelopmentDevices() const 

AllowNestDevelopmentDevices

void AllowNestDevelopmentDevices(
 bool val
)

AllowSHA1DeviceCerts

bool AllowSHA1DeviceCerts() const 

AllowSHA1DeviceCerts

void AllowSHA1DeviceCerts(
 bool val
)

GenerateKeyExportRequest

WEAVE_ERROR GenerateKeyExportRequest(
 uint32_t keyId,
 uint64_t responderNodeId,
 const uint8_t *clientCert,
 uint16_t clientCertLen,
 const uint8_t *clientKey,
 uint16_t clientKeyLen,
 uint8_t *reqBuf,
 uint16_t reqBufSize,
 uint16_t & reqLen
)

GenerateKeyExportRequest

WEAVE_ERROR GenerateKeyExportRequest(
 uint32_t keyId,
 uint64_t responderNodeId,
 const uint8_t *accessToken,
 uint16_t accessTokenLen,
 uint8_t *reqBuf,
 uint16_t reqBufSize,
 uint16_t & reqLen
)

Başlat

void Init(
 void
)

ProcessKeyExportReconfigure

WEAVE_ERROR ProcessKeyExportReconfigure(
 const uint8_t *reconfBuf,
 uint16_t reconfLen
)

ProcessKeyExportResponse

WEAVE_ERROR ProcessKeyExportResponse(
 const uint8_t *respBuf,
 uint16_t respLen,
 uint64_t responderNodeId,
 uint8_t *exportedKeyBuf,
 uint16_t exportedKeyBufSize,
 uint16_t & exportedKeyLen,
 uint32_t & exportedKeyId
)

ProposedConfig

uint8_t ProposedConfig() const 

ProposedConfig

void ProposedConfig(
 uint8_t val
)

Sıfırla

void Reset(
 void
)