nl::Weave::Profiles::Security::WeaveSignatureGenerator

#include <src/lib/profiles/security/WeaveSig.h>

Bellek içi özel anahtar kullanarak bir WeaveSignature oluşturur.

Özet

Bu sınıf, sağlanan özel anahtar kullanılarak imza veri alanının hesaplandığı bir WeaveSignature TLV yapısını kodlamak için kullanılabilir.

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::Weave::Profiles::Security::WeaveSignatureGeneratorBase

Oluşturucular ve Yıkıcılar

WeaveSignatureGenerator(WeaveCertificateSet & certSet, const uint8_t *privKey, uint16_t privKeyLen)

Herkese açık özellikler

PrivKey
const uint8_t *
PrivKeyLen
uint16_t

Kamu işlevleri

GenerateSignature(const uint8_t *msgHash, uint8_t msgHashLen, TLVWriter & writer, uint64_t tag) __OVERRIDE
virtual WEAVE_ERROR

Herkese açık özellikler

PrivKey

const uint8_t * PrivKey

PrivKeyLen

uint16_t PrivKeyLen

Kamu işlevleri

GenerateSignature

virtual WEAVE_ERROR GenerateSignature(
  const uint8_t *msgHash,
  uint8_t msgHashLen,
  TLVWriter & writer,
  uint64_t tag
) __OVERRIDE

WeaveSignatureGenerator

 WeaveSignatureGenerator(
  WeaveCertificateSet & certSet,
  const uint8_t *privKey,
  uint16_t privKeyLen
)