nl::Weave::Profiller:Yazılım Güncellemesi:IWeaveImageAnnounceServerAuthor

Bu, soyut bir sınıftır.

#include <src/lib/profiles/software-update/WeaveImageAnnounceServer.h>

WeaveImageAnnounceServer yetki verilmiş arayüzü.

Özet

Yetki verilmiş kullanıcılar, bir resim duyurusu alındığında bilgilendirilir. Exchange bağlamını serbest bırakmak ve Resim Sorgusu isteği başlatmak sizin sorumluluğundadır.

Herkese açık işlevler

OnImageAnnounce(ExchangeContext *ec)=0
virtual void
Görsel Duyuruda çağrılan işlevi atayın.

Herkese açık işlevler

OnImageDuyuru

virtual void OnImageAnnounce(
  ExchangeContext *ec
)=0

Görsel Duyuruda çağrılan işlevi atayın.

Görüntü duyurusu alındığında WeaveImageAnnounceServer tarafından çağrılır.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] ec
Resim Duyurusu alınan bağlam. Büyük olasılıkla gönderen tarafında hâlâ açıktır ancak bu garanti edilmez. Yetki verilmiş kullanıcı tarafından kapatılmalıdır.