nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::IWeaveImageAnnounceServerDelegate

Bu soyut bir sınıftır.

#include <src/lib/profiles/software-update/WeaveImageAnnounceServer.h>

WeaveImageAnnounceServer yetki verilmiş kullanıcı arayüzü.

Özet

Bir resim duyurusu alındığında yetki verilmiş kullanıcılar bilgilendirilir. Değişim bağlamını serbest bırakmak ve bir Resim Sorgusu isteği başlatmak kendi sorumluluğundadır.

Kamu işlevleri

OnImageAnnounce(ExchangeContext *ec)=0
virtual void
Resim Duyurusu'nda çağrılan yetki verme işlevi.

Kamu işlevleri

OnImageAnnounce

virtual void OnImageAnnounce(
  ExchangeContext *ec
)=0

Resim Duyurusu'nda çağrılan yetki verme işlevi.

Resim duyurusu alındığında WeaveImageAnnounceServer tarafından çağrılır.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] ec
Resim Duyurusu'nun alındığı bağlam. Muhtemelen gönderen tarafında hâlâ açıktır ancak bu garanti edilmez. Yetki verilmiş kullanıcı tarafından kapatılmalıdır.