nl::Weave::Güvenlik Desteği:WeaveKeyExportSupportNative

Özet

Herkese açık statik işlevler

simulateDeviceKeyExport(JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray deviceCert, jbyteArray devicePrivKey, jbyteArray trustRootCert, jbyteArray keyExportReq)
jobjectArray

Herkese açık statik işlevler

Simülasyon Cihazı Anahtarı Dışa Aktarma

jobjectArray simulateDeviceKeyExport(
  JNIEnv *env,
  jclass cls,
  jbyteArray deviceCert,
  jbyteArray devicePrivKey,
  jbyteArray trustRootCert,
  jbyteArray keyExportReq
)