nl::Weave::SecuritySupport::WeaveSecuritySupport

Özet

Herkese açık türler

@382 enum

Herkese açık statik işlevler

getLibVersion(JNIEnv *env, jclass cls)
jint

Herkese açık türler

@382

 @382

Herkese açık statik işlevler

getLibVersion

jint getLibVersion(
  JNIEnv *env,
  jclass cls
)