با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

nl:: بافت:: سیستم:: آمار:: عکس فوری

خلاصه

صفات عمومی

mHighWatermarks [kNumEntries]
count_t
mResourcesInUse [kNumEntries]
count_t

صفات عمومی

mHighWatermarks

count_t mHighWatermarks[kNumEntries]

mResourcesInUse

count_t mResourcesInUse[kNumEntries]