nl::Weave::TLV::CircularTLVReader

Özet

Devralma

Devralır: nl::Weave::TLV::TLVReader

Kamu işlevleri

Init(WeaveCircularTLVBuffer *buf)
void
Tek bir WeaveCircularTLVBuffer'dan okumak için bir TLVReader nesnesi başlatır.

Kamu işlevleri

Başlat

void Init(
  WeaveCircularTLVBuffer *buf
)

Tek bir WeaveCircularTLVBuffer'dan okumak için bir TLVReader nesnesi başlatır.

Ayrıştırma arabelleğin başlangıcında başlar (arabellek->Start() konumu ile sağlanır) ve arabelleğin sonuna kadar devam eder Ayrıştırma arabellek içinde (herhangi bir öğede) sarmalanabilir. En fazla buffer->GetQueueSize() bayt değeri okunur.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] buf
Tamamen başlatılmış bir WeaveCircularTLVBuffer işaretçisi