Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

nl::Dokuma::TLV::DöngüselTLVYazar

Özet

Devralma

Şunlardan devralır: nl::Weave::TLV::TLVWriter

Herkese açık işlevler

Init(WeaveCircularTLVBuffer *buf)
void
Tek bir WeaveCircularTLVBuffer yazmak için bir TLVWriter nesnesini başlatır.

Herkese açık işlevler

Başlangıç

void Init(
  WeaveCircularTLVBuffer *buf
)

Tek bir WeaveCircularTLVBuffer yazmak için bir TLVWriter nesnesini başlatır.

Yazma, arabelleğin son baytında başlar. Yazılacak bayt sayısı, alttaki döngüsel arabellekle sınırlanmaz: Tek bir üst düzey TLV yapısı arabelleğe sığdığı sürece yeni öğeleri arabelleğe almak önceki öğeleri başlatır. Örneğin, 7 baytlık bir üst düzey boole TLV 7 baytlık arabelleğe yazılırsa süresiz olarak çalışır ancak 8 baytlık TLV yapısı yazılırsa hata oluşur.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] buf
Tamamen ilk kullanıma hazır WeaveCircularTLVBuffer işaretçisi