nl::Weave::WeaveEncryptionKey_AES128CTRLSHA1

Özet

Herkese açık türler

@46 enum

Herkese açık özellikler

@48
union nl::Weave::WeaveEncryptionKey_AES128CTRSHA1::@47
DataKey[DataKeySize]
uint8_t
DataKeyWords[DataKeySizeInWords]
uint32_t
IntegrityKey[IntegrityKeySize]
uint8_t

Herkese açık türler

@46

 @46

Herkese açık özellikler

@48

union nl::Weave::WeaveEncryptionKey_AES128CTRSHA1::@47 @48

Veri Anahtarı

uint8_t DataKey[DataKeySize]

VeriAnahtarları

uint32_t DataKeyWords[DataKeySizeInWords]

Bütünlük Anahtarı

uint8_t IntegrityKey[IntegrityKeySize]