nl::Weave::WeaveExchangeHeader

#include <src/lib/core/WeaveExchangeMgr.h>

Bu, ExchangeContext içindeki belirli bir Weave iletisinin Weave profilini ve ileti türünü belirtir.

Özet

Herkese açık özellikler

AckMsgId
uint32_t
İsteğe bağlı; Onaylanan mesaj tanımlayıcısı.
ExchangeId
uint16_t
ExchangeContext için Exchange tanımlayıcısı.
Flags
uint8_t
Weave mesajı türü için bit bayrak göstergeleri.
MessageType
uint8_t
Belirtilen Weave profili için mesaj türü.
ProfileId
uint32_t
Weave mesajının profil tanımlayıcısı.
Version
uint8_t
Weave Exchange Başlık biçiminin sürümü.

Herkese açık özellikler

AckMsgId

uint32_t AckMsgId

İsteğe bağlı; Onaylanan mesaj tanımlayıcısı.

Onay gerektiğinde belirtilir.

ExchangeId

uint16_t ExchangeId

ExchangeContext için Exchange tanımlayıcısı.

Bayraklar

uint8_t Flags

Weave mesajı türü için bit bayrak göstergeleri.

MessageType

uint8_t MessageType

Belirtilen Weave profili için mesaj türü.

ProfileId

uint32_t ProfileId

Weave mesajının profil tanımlayıcısı.

Sürüm

uint8_t Version

Weave Exchange Başlık biçiminin sürümü.