nl::Weave::WeaveMsgEncryptionKey

#include <src/lib/core/WeaveFabricState.h>

Weave ileti şifreleme anahtarıyla ilgili bilgileri içerir.

Özet

Herkese açık özellikler

EncKey
Gizli anahtar materyali.
EncType
uint8_t
Anahtarın desteklediği şifreleme türü.
KeyId
uint16_t
Anahtar kimliği.

Herkese açık özellikler

EncKey

WeaveEncryptionKey EncKey

Gizli anahtar materyali.

EncType

uint8_t EncType

Anahtarın desteklediği şifreleme türü.

KeyId

uint16_t KeyId

Anahtar kimliği.