nl::Weave::DeviceLayer::Internal::FactoryProvisioningData

Özet

Sıralamalar

@403 enum
Cihaz Temel Hazırlığı Veri Weave TLV yapısı için bağlama özel etiketler.

Değişkenler

kMarker = "^OW-PROV-DATA^"[]
const char
Bellekteki cihaz temel hazırlığı verilerinin konumunu işaretlemek için kullanılan işaretçi.
kMarkerLen = sizeof(kMarker) - 1
constexpr size_t

Sıralamalar

@403

 @403

Cihaz Temel Hazırlığı Veri Weave TLV yapısı için bağlama özel etiketler.

Değişkenler

kMarker

const char kMarker[] = "^OW-PROV-DATA^"

Bellekteki cihaz temel hazırlığı verilerinin konumunu işaretlemek için kullanılan işaretçi.

kMarkerLen

constexpr size_t kMarkerLen = sizeof(kMarker) - 1