nl::Weave::Profiles::BulkDataTransfer

Bu ad alanı, Weave Bulk Data Transfer (BDX) profili için Weave içindeki tüm arayüzleri içerir.

Özet

Sınıflar

nl::Weave::Profiles::BulkDataTransfer::BdxDelegate