nl:: örgü:: Profiller:: Toplu Veri Aktarımı

Bu ad alanı, Weave Toplu Veri Aktarımı (BDX) profili için Weave içindeki tüm arayüzleri içerir.

Özet

sınıflar

nl :: Dokuma :: Profiller :: BulkDataTransfer :: BdxDelegate