nl:: بافت:: پروفایل ها:: DataManagement_Current:: CustomCommandResponse

تعریف پاسخ فرمان سفارشی WDM.

خلاصه

شمارش ها

@122 enum
برچسب های زمینه خاص در این پیام استفاده شده است.

کلاس ها

nl:: بافت:: پروفایل ها:: DataManagement_Current:: CustomCommandResponse:: سازنده

تعریف رمزگذار WDM Command Custom Response.

nl:: Weave:: پروفایل ها:: DataManagement_Current:: CustomCommandResponse:: تجزیه کننده

تعریف تجزیه کننده پاسخ فرمان سفارشی WDM.

شمارش ها

@122

 @122

برچسب های زمینه خاص در این پیام استفاده شده است.