nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommandResponse

Definicja odpowiedzi niestandardowego polecenia WDM.

Podsumowanie

Wyliczenia

@122 enum | typ wyliczeniowy
Tagi zależne od kontekstu użyte w tej wiadomości.

Zajęcia

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommandResponse::Builder

Definicja kodera odpowiedzi polecenia WDM.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommandResponse::Parser

Definicja parsera odpowiedzi niestandardowych poleceń WDM.

Wyliczenia

@122

 @122

Tagi zależne od kontekstu użyte w tej wiadomości.