nl::Weave::Profiller:DataManagement_Current::CustomCommandResponse

WDM Özel Komut Yanıt tanımı.

Özet

Sıralamalar

@122 enum
Bu mesajda bağlama özgü etiketler kullanılıyor.

Sınıflar

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommandResponse::Builder

WDM Özel Komut Yanıtı kodlayıcı tanımı.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommandResponse::Parser

WDM Özel Komut Yanıtı ayrıştırıcı tanımı.

Sıralamalar

@122

 @122

Bu mesajda bağlama özgü etiketler kullanılıyor.