nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommand

Definicja niestandardowych polecenia WDM.

Podsumowanie

Wyliczenia

@121 enum | typ wyliczeniowy
Tagi zależne od kontekstu użyte w tej wiadomości.

Zajęcia

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommand::Builder

Definicja niestandardowego polecenia WDM.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommand::Parser

Definicja parsera żądań niestandardowych polecenia WDM.

Wyliczenia

@121

 @121

Tagi zależne od kontekstu użyte w tej wiadomości.