nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommand

WDM Özel Komut tanımı.

Özet

Sıralamalar

@121 enum
Bu iletide kullanılan bağlama özgü etiketler.

Sınıflar

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommand::Builder

WDM Özel Command kodlayıcı tanımı.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommand::Parser

WDM Özel Komut Ayrıştırıcı tanımını isteyin.

Sıralamalar

@121

 @121

Bu iletide kullanılan bağlama özgü etiketler.