nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement

Definicja elementu danych WDM.

Podsumowanie

Wyliczenia

@108 enum | typ wyliczeniowy

Zajęcia

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement::Builder

Definicja kodera elementu danych WDM.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement::Parser

Definicja parsera elementu danych WDM.

Wyliczenia

@108

 @108