nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement

WDM Veri Öğesi tanımı.

Özet

Sıralamalar

@108 enum

Sınıflar

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement::Builder

WDM Veri Öğesi kodlayıcı tanımı.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement::Parser

WDM Veri Öğesi ayrıştırıcı tanımı.

Sıralamalar

@108

 @108