nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::RejectionRecord

Podsumowanie

Wyliczenia

@118 enum | typ wyliczeniowy

Zajęcia

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::RejectionRecord::Builder
nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::RejectionRecord::Parser

Wyliczenia

@118

 @118