nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateRequest

Definicja żądania aktualizacji WDM.

Podsumowanie

Wyliczenia

@123 enum | typ wyliczeniowy
Tagi zależne od kontekstu użyte w tej wiadomości.

Zajęcia

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateRequest::Parser

Definicja parsera żądania aktualizacji WDM.

Wyliczenia

@123

 @123

Tagi zależne od kontekstu użyte w tej wiadomości.