nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateResponse

Podsumowanie

Wyliczenia

@124 enum | typ wyliczeniowy

Zajęcia

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateResponse::Builder

Definicja kodera odpowiedzi na aktualizację WDM.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateResponse::Parser

Wyliczenia

@124

 @124