nl:: örgü:: Profiller:: Durum Raporlama

Bu ad ve Dokuma içinde parçasıdır Dokuma Durum Raporlama subprofile için Weave içindeki tüm arabirimler içerir Ortak profili.

Özet

sınıflar

nl :: Dokuma :: Profiller :: StatusReporting :: StatusReport