nl::Weave::Profiles::StatusReporting

Bu ad alanı, Weave Common profilinin bir parçası olan Weave Status Reporting alt profilinin Weave'deki tüm arayüzleri içerir.

Özet

Sınıflar

nl::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport