nl::Weave::Profiles::TokenPairing

Bu ad alanı, Weave Kimlik Doğrulama Jetonu Eşleme profili için Weave içindeki tüm arayüzleri içerir.

Özet

Sıralamalar

@325 enum
Jeton Eşleme Profili için Mesaj Türleri.
@326{
  kTag_TokenPairingBundle = 1,
  kTag_VendorId = 0,
  kTag_ProductId = 1,
  kTag_ProductRevision = 2,
  kTag_SoftwareVersion = 3,
  kTag_DeviceId = 4,
  kTag_PairingToken = 5,
  kTag_TakeIdentityRootKey = 6,
  kTag_EphemeralIdIdentityKey = 7,
  kTag_TokenCurrentTimeCounterValueInSeconds = 8,
  kTag_EphemeralIdRotationPeriodScaler = 9,
  kTag_WeaveSignature = 10
}
enum
Jeton Eşleme Profili için Veri Öğesi Etiketleri.
@327{
  kTokenPairing_MaxPairingTokenLength = 128,
  kTokenPairing_MaxTakeIdentityRootKeyLength = 16,
  kTokenPairing_MaxEphemeralIdIdentityKeyLength = 16
}
enum
Auth Jetonu Eşleme Paketi hakkında açıklayıcı bilgiler içerir.

Sınıflar

nl::Weave::Profiles::TokenPairing::TokenPairingDelegate
nl::Weave::Profiles::TokenPairing::TokenPairingServer

Jeton Eşleme isteklerine yanıt vermek için kullanılan sunucu nesnesi.

Sıralamalar

@325

 @325

Jeton Eşleme Profili için Mesaj Türleri.

@326

 @326

Jeton Eşleme Profili için Veri Öğesi Etiketleri.

Özellikler
kTag_DeviceId

Weave cihaz kimliği.

[ uint, maks. 2^64 ]

kTag_EphemeralIdIdentityKey

Çevresel Kimlik Kimlik Anahtarı [ byte string, len 1-16 ].

kTag_EphemeralIdRotationPeriodScaler

Geçici kimlik rotasyon süresi ölçekleyici [ birim, maks. 256 ].

kTag_PairingToken

Hizmetten eşleme jetonu [ byte string, len 1-128].

kTag_ProductId

Ürünü tanımlayan kod.

[ uint, aralık 1-65535 ]

kTag_ProductRevision

Ürün düzeltmesini tanımlayan kod.

[ uint, aralık 1-65535 ]

kTag_SoftwareVersion

Cihazdaki yazılımın sürümü.

[ UTF-8 dizesi, len 1-32 ]

kTag_TakeIdentityRootKey

ÇEKİN [ Byte String, len 1-16].

kTag_TokenCurrentTimeCounterValueInSeconds

Jeton Geçerli zaman sayacı (saniye cinsinden) [ birim, maks. 2^32 ].

kTag_TokenPairingBundle

Profile Özel Etiketler.

Auth Jetonu Eşleme Paketi içeren yapı.

kTag_VendorId

TokenEşleme Grubu Yapısı için bağlama özel Etiketler.

Ürün tedarikçisini tanımlayan kod. [ uint, aralık 1-65535 ]

kTag_WeaveSignature

Weave imza nesnesi (profile/security/WeaveSecurity.h bölümüne bakın) [ yapı ] öğesini seçin.

@327

 @327

Auth Jetonu Eşleme Paketi hakkında açıklayıcı bilgiler içerir.

Özellikler
kTokenPairing_MaxEphemeralIdIdentityKeyLength

Maksimum Harici Kimlik Kimlik Anahtarı uzunluğu.

kTokenPairing_MaxPairingTokenLength

Maksimum eşleme jetonu uzunluğu.

kTokenPairing_MaxTakeIdentityRootKeyLength

Maksimum Katılım süresi.