nl::Weave::Stats

Özet

Değişkenler

sMessageLayer

İşlevler

SetObjects(WeaveMessageLayer *aMessageLayer)
void
Nesneleri istatistik altyapısıyla kaydeder.
UpdateSnapshot(nl::Weave::System::Stats::Snapshot & aSnapshot)
void
Sistem kaynaklarının mevcut durumuyla Anlık Görüntü örneğini günceller.

Değişkenler

sMessageLayer

WeaveMessageLayer * sMessageLayer

İşlevler

SetObjects

void SetObjects(
  WeaveMessageLayer *aMessageLayer
)

Nesneleri istatistik altyapısıyla kaydeder.

Bazı istatistikleri toplamak için uygulamanın sahip olduğu belirli bir Weave nesne örneğine erişim gerekir.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aMessageLayer
İstatistiklerin toplanacağı Messagetier nesnesine işaret eder.

UpdateSnapshot

void UpdateSnapshot(
  nl::Weave::System::Stats::Snapshot & aSnapshot
)

Sistem kaynaklarının mevcut durumuyla Anlık Görüntü örneğini günceller.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aSnapshot
Güncellenecek Anlık Görüntü.