nl:: ArgParser:: OptionDef

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

Bir komut satırı seçeneği tanımlar.

Özet

Genel özellikler

ArgType
OptionArgumentType
Seçeneğin bir bağımsız değişken alıp almayacağını belirten numaralandırılmış bir değer.
Id
uint16_t
Seçenek için bir tamsayı kimliği.
Name
const char *
Seçenek için uzun isim.

Genel özellikler

ArgType

OptionArgumentType nl::ArgParser::OptionDef::ArgType

Seçeneğin bir bağımsız değişken alıp almayacağını belirten numaralandırılmış bir değer.

İD

uint16_t nl::ArgParser::OptionDef::Id

Seçenek için bir tamsayı kimliği.

Değer, grafiksel ASCII karakterleri aralığına giriyorsa, değer seçeneğin kısa adı olarak da kullanılır.

isim

const char * nl::ArgParser::OptionDef::Name

Seçenek için uzun isim.