nl::ArgParser::OptionDef

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

Komut satırı seçeneği tanımlar.

Özet

Herkese açık özellikler

ArgType
OptionArgumentType
Seçeneğin bir bağımsız değişken alıp almayacağını belirten numaralanmış bir değer.
Id
uint16_t
Seçenek için bir tam sayı kimliği.
Name
const char *
Seçenek için uzun ad.

Herkese açık özellikler

ArgType

OptionArgumentType nl::ArgParser::OptionDef::ArgType

Seçeneğin bir bağımsız değişken alıp almayacağını belirten numaralanmış bir değer.

Kimlik

uint16_t nl::ArgParser::OptionDef::Id

Seçenek için bir tam sayı kimliği.

Değer, grafik ASCII karakterleri aralığında yer alıyorsa seçeneğin kısa adı olarak da kullanılır.

Ad

const char * nl::ArgParser::OptionDef::Name

Seçenek için uzun ad.