nl::ArrayLengthAndBuffer

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Diziyi belirli bir uzunlukta sarmalamada yardımcı.

Özet

Herkese açık özellikler

mElementBuffer
void *
Gerçek dizi tanımı.
mNumElements
uint32_t
Dizideki öğe sayısı.

Herkese açık özellikler

mElementBuffer

void * nl::ArrayLengthAndBuffer::mElementBuffer

Gerçek dizi tanımı.

mNumElements

uint32_t nl::ArrayLengthAndBuffer::mNumElements

Dizideki öğe sayısı.