nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo

#include <src/ble/WeaveBleServiceData.h>

Weave BDE Cihaz Kimlik Bilgileri Bloğu.

Özet

Weave BLE hizmeti reklam verilerinde görünen cihaz tanımlama bilgi bloğunun kablosuz olarak kodlanmış biçimini tanımlar.

Herkese açık türler

@15 enum
@16 enum

Herkese açık özellikler

BlockLen
uint8_t
BlockType
uint8_t
DeviceId[8]
uint8_t
DeviceProductId[2]
uint8_t
DeviceVendorId[2]
uint8_t
MajorVersion
uint8_t
MinorVersion
uint8_t
PairingStatus
uint8_t

Kamu işlevleri

GetDeviceId(void)
uint64_t
GetProductId(void)
uint16_t
GetVendorId(void)
uint16_t
Init()
void
SetDeviceId(uint64_t deviceId)
void
SetProductId(uint16_t productId)
void
SetVendorId(uint16_t vendorId)
void

Herkese açık türler

@15

 nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::@15

@16

 nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::@16

Herkese açık özellikler

BlockLen

uint8_t nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::BlockLen

BlockType

uint8_t nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::BlockType

DeviceId

uint8_t nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::DeviceId[8]

DeviceProductId

uint8_t nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::DeviceProductId[2]

DeviceVendorId

uint8_t nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::DeviceVendorId[2]

MajorVersion

uint8_t nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::MajorVersion

MinorVersion

uint8_t nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::MinorVersion

PairingStatus

uint8_t nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::PairingStatus

Kamu işlevleri

GetDeviceId

uint64_t nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::GetDeviceId(
  void
)

GetProductId

uint16_t nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::GetProductId(
  void
)

GetVendorId

uint16_t nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::GetVendorId(
  void
)

Başlat

void nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::Init()

SetDeviceId

void nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::SetDeviceId(
  uint64_t deviceId
)

SetProductId

void nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::SetProductId(
  uint16_t productId
)

SetVendorId

void nl::Ble::WeaveBLEDeviceIdentificationInfo::SetVendorId(
  uint16_t vendorId
)