nl::Ble::WeaveBleUUID

Özet

Herkese açık özellikler

bytes[16]
uint8_t

Herkese açık özellikler

bayt

uint8_t nl::Ble::WeaveBleUUID::bytes[16]