nl::SchemaFieldDescriptor

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Bir şema yapısını/yapısını açıklamak için bir dizi Alan Tanımlayıcısı'nın etrafına sarmalayın.

Özet

Herkese açık özellikler

mFields
const FieldDescriptor *
Alan Açıklayıcıları dizisinin işaretçisi.
mNumFieldDescriptorElements
uint16_t
FieldDescriptor dizisindeki öğelerin sayısı.
mSize
const uint32_t
Yapının boyutu (bayt cinsinden).

Herkese açık özellikler

mFields

const FieldDescriptor * nl::SchemaFieldDescriptor::mFields

Alan Açıklayıcıları dizisinin işaretçisi.

mNumFieldDescriptorElements

uint16_t nl::SchemaFieldDescriptor::mNumFieldDescriptorElements

FieldDescriptor dizisindeki öğelerin sayısı.

mSize

const uint32_t nl::SchemaFieldDescriptor::mSize

Yapının boyutu (bayt cinsinden).