nl:SchemaFieldDescriptor

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Şema yapısını/yapısını açıklamak için bir FieldDescriptor dizisi etrafında sarmalama.

Özet

Herkese açık özellikler

mFields
const FieldDescriptor *
FieldDescriptor dizisine işaretçi.
mNumFieldDescriptorElements
uint16_t
FieldDescriptor dizimizdeki öğe sayısı.
mSize
const uint32_t
Yapının boyutu (bayt cinsinden).

Herkese açık özellikler

mAlanlar

const FieldDescriptor * nl::SchemaFieldDescriptor::mFields

FieldDescriptor dizisine işaretçi.

mNumFieldDescriptorElements

uint16_t nl::SchemaFieldDescriptor::mNumFieldDescriptorElements

FieldDescriptor dizimizdeki öğe sayısı.

mSize

const uint32_t nl::SchemaFieldDescriptor::mSize

Yapının boyutu (bayt cinsinden).