nl::SerializedByteString

Özet

Herkese açık özellikler

mBuf
uint8_t *
Bayt dizesine işaret eden işaretçi.
mLen
uint32_t
Bayt dizesindeki bayt sayısı.

Herkese açık özellikler

mBuf

uint8_t * nl::SerializedByteString::mBuf

Bayt dizesine işaret eden işaretçi.

mLen

uint32_t nl::SerializedByteString::mLen

Bayt dizesindeki bayt sayısı.