nl:: SerileştirilmişByteString

Özet

Genel özellikler

mBuf
uint8_t *
Bayt dizesine işaretçi.
mLen
uint32_t
Bayt dizesindeki bayt sayısı.

Genel özellikler

mBuf

uint8_t * nl::SerializedByteString::mBuf

Bayt dizesine işaretçi.

mlen

uint32_t nl::SerializedByteString::mLen

Bayt dizesindeki bayt sayısı.