nl::SerializedFieldTypeBoolean_array

Özet

Herkese açık özellikler

buf
bool *
num
uint32_t

Herkese açık özellikler

buf

bool * nl::SerializedFieldTypeBoolean_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeBoolean_array::num