nl::SerializedFieldTypeFloatingPoint32_array

Özet

Herkese açık özellikler

buf
float *
num
uint32_t

Herkese açık özellikler

buf

float * nl::SerializedFieldTypeFloatingPoint32_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeFloatingPoint32_array::num