nl::SerializedFieldTypeFloatingPoint64_array

Özet

Herkese açık özellikler

buf
double *
num
uint32_t

Herkese açık özellikler

buf

double * nl::SerializedFieldTypeFloatingPoint64_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeFloatingPoint64_array::num