nl::SerializedFieldTypeInt16_array

Özet

Herkese açık özellikler

buf
int16_t *
num
uint32_t

Herkese açık özellikler

buf

int16_t * nl::SerializedFieldTypeInt16_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeInt16_array::num