nl::SerializedFieldTypeInt32_array

Özet

Herkese açık özellikler

buf
int32_t *
num
uint32_t

Herkese açık özellikler

buf

int32_t * nl::SerializedFieldTypeInt32_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeInt32_array::num