nl::SerializedFieldTypeInt64_array

Özet

Herkese açık özellikler

buf
int64_t *
num
uint32_t

Herkese açık özellikler

buf

int64_t * nl::SerializedFieldTypeInt64_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeInt64_array::num