nl::SerializedFieldTypeInt8_array

Özet

Herkese açık özellikler

buf
int8_t *
num
uint32_t

Herkese açık özellikler

buf

int8_t * nl::SerializedFieldTypeInt8_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeInt8_array::num