nl::SerializeFieldTypeUInt16_array

Özet

Herkese açık özellikler

buf
uint16_t *
num
uint32_t

Herkese açık özellikler

buf

uint16_t * nl::SerializedFieldTypeUInt16_array::buf

sayı

uint32_t nl::SerializedFieldTypeUInt16_array::num