nl::SerializedFieldTypeUInt32_array

Özet

Herkese açık özellikler

buf
uint32_t *
num
uint32_t

Herkese açık özellikler

buf

uint32_t * nl::SerializedFieldTypeUInt32_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeUInt32_array::num