nl::SerializedFieldTypeUInt64_array

Özet

Herkese açık özellikler

buf
uint64_t *
num
uint32_t

Herkese açık özellikler

buf

uint64_t * nl::SerializedFieldTypeUInt64_array::buf

num

uint32_t nl::SerializedFieldTypeUInt64_array::num